Важна информация за пациента

Какво да очаквате по време на консултацията?

Успехът и безопасността на процедурата зависят от вашето пълноценно участие по време на консултацията. Вие ще бъдете помолени да споделите въпроси за здравето Ви и начина Ви на живот. Бъдете готови да обсъдите защо искате операцията и какви са очакванията Ви и желаните от Вас резултати. За нас е важно да сме запознати с евентуалното наличие на алергии, прием на лекарства, тютюнопушене, употреба на наркотични вещества, предишни консултации и операции.

Вашият лекар ще оцени общото Ви здравословно състояние и ще направи определени анатомични измервания и снимки за Вашето медицинско досие. Вие и Вашия хирург ще обсъдите индивидуалните особености на Вашата пластична операция и очакваните резултати; възможните усложнения и начините за тяхното коригирането; вида на упойката, която ще бъде приложена. Подробна информация за детайлите на процедурата ще ви бъде предоставена под формата на Информирано съгласие.

Ще получите подробни указания за необходимите предоперативни лабораторни изследвания и консултации, които е нужно да направите; за това кои медикаменти трябва да избягвате и за какъв срок; какъв да бъде хранителният и битовият ви режим в деня преди и сутринта в деня на операцията; къде ще се извърши процедурата; дали ще имате ли нужда някой да Ви придружи; какво да очаквате в първите часове след операцията; какъв хигиенно-диетичен режим ще трябва да спазвате във възстановителния следоперативен период; какви специфични медикаменти ще Ви бъдат назначени.

По време на консутацията и особено след извършване на операцията Вие ставате част от екипа и на базата на нашия професионализъм и Вашите желания изграждаме взаимно доверие с една обща цел – постигане на максимално удовлетворителен краен резултат.

Въпроси, които можете да зададете на Вашия хирург:
  • Аз добър кандидат ли съм за тази процедура?
  • Какво се очаква от мен за да получа най-добър резултат?
  • Къде и как ще се извърши процедурата?
  • Каква хирургична техника е подходяща за мен?
  • Какво време за възстановителен период може да се очаква?
  • Какви хирургични усложнения са свързани с тази процедура?
  • Какъв резултат да очаквам?
  • Какви очаквания да имам за вида на лицето ми в течение на времето?