Royal Plastic Clinic се намира в непосредствена близост до много обекти, които ще са Ви полезни при престоя в клиниката.
На картата по-долу са отбелязани едни от най-важните и необходими удобства.

Карта на месността