Грижата за вашето здраве е от първостепенно значение за нас. За да може да продължим с Вашата процедура е необходимо да имате следните изследвания преди интервенцията.

1. ЕКГ и консултация с кардиолог
2. Пълна кръвна картина; СУЕ
3. Време кървене и съсирване; INR
4. Кр. захар; Урея; Креатинин
5. Електролити – калий и натрий
6. Общо изследване на урина
7. ASAT и ALAТ
8. HIV; HBsAg; Wasserman
9. Кръвна група и Rh-фактор
10. Консултации

Носете лични документи.