Увеличаване на гърдите с импланти - аугментация

Какво представлява увеличаването на гърдите?

Увеличаване на бюста е хирургическа интервенция, при която се поставят силиконови импланти, с което се постига по-хармонична форма на гърдите и/или се увеличава обемът им.

Имплантите могат да бъдат разположени в една от следните позиции:

  • Под (зад) паренхима на млечните жлези
  • Под (зад) фасцията на големия гръдни мускули
  • Под (зад) големите гръдни мускули. Последните обикновено се откачат от залавните си места частично, така че да покриват имплантите в горната и вътрешната част.
  • Разрезите, през които се имплантират протезите могат да са разположени в една от следните области:
  • В мишничните ямки (хоризонтални или вертикални с S-образна форма)
  • На границата на пигментираната кожа на ареолите и кожата на гърдите, обикновено дъговидни по форма и разположени по долната част ареолата
  • През кожата на ареолите, зигзагообразни хоризонтално разположени
  • В гънките под млечните жлези, хоризонтално разположени
  • През зони на белези от предишни операции в областта на млечните жлези

Тази операция може да бъде съчетана с друг тип естетична хирургия. 

Какво увеличаването на гърдите няма да направи за Вас?

Увеличаването на гърдите като самостоятелна процедура в много от случаите не може да компенсира увисването им и трябва да се комбинира с операция за повдигане.

Подходящо ли е увеличаването на гърдите за мен?

Увеличаването на гърдите може да се извършва само по хирургичен път. Това е изключително индивидуална процедура и трябва да я направите за себе си, а не да изпълнявате желанията на някой друг. Това е добра процедура за Вас, ако сте физически здрава и имате положителна нагласа и реалистични цели за подобряване на външния си вид.

Коя е най-подходящата възраст за увеличаването на гърдите?

Няма “правилна” възраст за увеличаване на бюста. Времето за извършването й в крайна сметка зависи от това, кога пациентката е психически и естетически готова за тази процедура и е навършила 18 години.

За повече информация посетете страница „Полезна информация за пациента“.

Свържете се с нас