Корекция върха на носа

Какво представлява естетичната корекция на върха на носа?

Пластиката на върха на носа е хирургическа интервенция, при която се постига по-хармонична форма се нормализира големината му. Това се постига чрез стесняване или разширяване хрущялите му, намаляване или уголемяване на крилата на ноздрите, намаляване или увеличаване проекцията му, намаляване или увеличаване на ъгъла между носа и горната устна. Операцията може да се съчетае с манипулации върху носната преграда – септопластика, като с това се цели нейното позициониране по срединна линия. Разрезите, през които се осъществява ринопластиката са скрити в ноздрите (закрита ринопластика) или са разположени по долната незабележима кожна повърхност на меката част на преградата (открита ринопластика). Понякога е необходимо имплантирането на хрущял и/или имплант от инертен биосъвместим материал за постигане на желания резултат.

Какво корекцията на върха на носа няма да направи за Вас?

В повечето случаи тази интервенция променя Вашия външен вид в известна степен. Като изолирана процедура обаче не изменя съществено пропорциите на лицето ви.

Подходящ ли е пластиката на върха на носа за Вас?

Тази намеса може да се извършва само по хирургичен път и се извършва, когато нехирургичните методи за моделиране на носа изчерпват своите възможности. Това е изключително индивидуална процедура и трябва да я направите за себе си, а не да изпълнявате желанията на някой друг. Това е добра процедура за Вас, ако сте физически здрав/здрава и имате положителна нагласа за перспективата и реалистични цели за подобряване на външния си вид.

Коя е най-подходящата възраст за корекция на върха на носа?

Пластиката на върха може да се извърши по всяко след пълното анатомично формиране на носа, което става към 16-17 годишна възраст.

Свържете се с нас